·   Kontakt telefon: 020 33 24 00
  >>KONTAKT ·  e-mail: ravnateljica@vrtici-du.hr ·  fax: 020 33 24 11

Registar sklopljenih ugovora

Sukladno članku 28.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), a u svezi s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Dokumentacija:

Registar sklopljenih ugovora za 2017. godinu