Upravno vijeće

Vrtićem upravlja Upravno vijeće u sastavu:

  • dr. Velibor Puzović, predsjednik vijeća
  • dr. Antonia Sokal
  • dr. Ivan Šućur
  • Blaž Pezo, predstavnik roditelja
  • Tanja Perović Ljepava, predstavnica odgojiteljskog vijeća

50. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

49. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

Odluka

48. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

Zaključak

47. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

46. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

45. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

Odluka

44. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

44. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

43. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

Poziv

Odluka