AUTHOR

Severina Hađija

Odluka o opozivu Odluke o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Odluka o opozivu Odluke o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa  

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Radost

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 6. svibnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić. Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Mješovita 1 Dječjem vrtiću Radost. Mjera samoizolacije je propisana do 6. svibnja 2021. godine, nakon čega se djeca, […]

READ MORE

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

READ MORE

Odluka o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Dubrovnik, travanj 2021. Korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imaju pravo na umanjenje cijene korištenja istih na sljedeći način: 1. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa umanjuje se za 50%, 2. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu dnevnica se umanjuje za […]

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Pile

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić. Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 1 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, […]

READ MORE

Natječaj za prodaju službenog vozila

U nastavku prilažemo poveznicu za Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik: Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila i Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik – od 8. ožujka 2021. Natječaj za prodaju službenog vozila – 2. veljače 2021.  

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u dječjem vrtiću Radost

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Mješovita 1 Dječjem vrtiću Radost. Mjera samoizolacije je propisana do 5. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u dječjem vrtiću Palčica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 3  Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 26. ožujka 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 27. ožujka 2021. godine, mogu vratiti u vrtić.

READ MORE

Letak Priprema djeteta za polazak u školu

Letak Priprema djeteta za polazak u školu  

READ MORE