AUTHOR

Severina Hađija

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

READ MORE

Odluka o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Dubrovnik, travanj 2021. Korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imaju pravo na umanjenje cijene korištenja istih na sljedeći način: 1. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa umanjuje se za 50%, 2. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu dnevnica se umanjuje za […]

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Pile

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić. Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 1 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, […]

READ MORE

Natječaj za prodaju službenog vozila

U nastavku prilažemo poveznicu za Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik: Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila i Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik – od 8. ožujka 2021. Natječaj za prodaju službenog vozila – 2. veljače 2021.  

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u dječjem vrtiću Radost

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Mješovita 1 Dječjem vrtiću Radost. Mjera samoizolacije je propisana do 5. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u dječjem vrtiću Palčica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 3  Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 26. ožujka 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 27. ožujka 2021. godine, mogu vratiti u vrtić.

READ MORE

Letak Priprema djeteta za polazak u školu

Letak Priprema djeteta za polazak u školu  

READ MORE

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u DV Palčica, Škatulica, Radost, Kono 1 i 2, Pčelica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 5 u Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 7. ožujka 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 8. ožujka 2021. godine, mogu vratiti u vrtić. Produljuje se mjera samoizolacije za odgojnu skupinu Mješovita 3  u Dječjem vrtiću Palčica do 4. ožujka […]

READ MORE

Javni poziv za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu uključena u redovite programe vrtića

U nastavku objavljujemo poveznicu na Javni poziv za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu uključena u redovite programe vrtića: Javni poziv za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu uključena u redovite programe vrtića Zahtjev za upis u predškolu  

READ MORE

Ciklus radionica za osobne pomagače djece s teškoćama u razvoju

Stručne suradnice Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom rujna i listopada 2020. godine provode ciklus radionica namijenjenih za edukaciju osobnih pomagača djece s teškoćama u razvoju, koji su zaposleni u sklopu projekta Grad za djecu. Cilj edukacije je pružiti novozaposlenim osobnim pomagačima vještine i kompetencije potrebne za rad s djecom s teškoćama u  razvoju. Dosada su provedene […]

READ MORE