Besplatna savjetovanja Hrvatske udruge za ranu intervenciju

Donosimo Vam obavijest Hrvatske udruge za ranu intervenciju: 

Poštovani i dragi roditelji,

ako u ovom vrlo zahtjevnom i teškom razdoblju čekate termin razvojne procjene ili početak stručne terapije za svoje dijete, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Vam nui besplatnu uslugu Marte Meo savjetovanja.

Navedenu uslugu HURID pruža na programskoj i projektnoj osnovi, ali i volonterski, s ciljem pružanja podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama (npr. teškoće jezičnog razumijevanja i izražavanja, teškoće iz spektra autizma, višestruke teškoće).

Marte Meo savjetovanjem se potiče komunikacija, jezično razumijevanje i izražavanje na način da se aktiviraju postojeći prirodni obiteljski resursi, tj. vlastite snage, ukazujući na ono što je dobro u svakodnevnim interakcijama roditelja i djece, te se zajednički pronalaze prilike za napredovanjem.

Navedenu uslugu, kao HURID-ova vanjska suradnica, provodi profesorica Renata Rade koja je licencirani Marte Meo terapeut i logoped-ritmičar s dugogodišnjim radnim iskustvom u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Budući da se Marte Meo savjetovanje može pružati „na daljinu“ (e-mail, različite aplikacije za komunikaciju putem videopoziva), jedini je preduvjet da posjedujete računalo s internetskom vezom te kameru ili pametni telefon.

Za provedbu Marte Meo savjetovanja je potrebno da roditelji snime (mobitelom ili kamerom) nekoliko minuta interakcije sa svojim djetetom pa tu snimku elektroničkom poštom pošalju Marte Meo terapeutu na analizu.

Ako ste zainteresirani za ovu HURID-ovu uslugu, možete se javiti na e-mail hurid@hurid.hr.

preuzeto s: https://www.facebook.com/pg/HURID.RanaIntervencija/posts/?ref=page_internal