Ciklus radionica za osobne pomagače djece s teškoćama u razvoju

Stručne suradnice Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom rujna i listopada 2020. godine provode ciklus radionica namijenjenih za edukaciju osobnih pomagača djece s teškoćama u razvoju, koji su zaposleni u sklopu projekta Grad za djecu. Cilj edukacije je pružiti novozaposlenim osobnim pomagačima vještine i kompetencije potrebne za rad s djecom s teškoćama u  razvoju.

Dosada su provedene 3 radionice:

Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću

Sudionici u upoznati s pojmom inkluzije u dječjem vrtiću. Predstavljen je zakonski okvir u području predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe. Definirana je uloga osobnog pomagača i odgojitelja, u odnosu na dijete s teškoćama u razvoju. Raspravljalo se o mogućim problemima u radu i o važnosti međusobne suradnje. Na kraju je predstavljen etički kodeks, kao i tehničke i organizacijske informacije.

Vrste teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi

Sudionici su upoznati s vrstama teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi, prema Državnom pedagoškom standardu (2008). Pojašnjena je razlika između lakših i težih teškoća. Pomagači su detaljnije informirani o svakoj od teškoća: oštećenjima vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, promjenama u osobnosti, poremećaju u ponašanju, motoričkim oštećenjima, sniženoj intelektualnoj sposobnosti, autizmu, višestrukim teškoćama i zdravstvenim i neurološkim teškoćama. Kroz cijelu radionicu, osobni pomagači su davali vlastite primjere u radu.

Nepoželjna ponašanja

 

Na početku radionice su definirana nepoželjna ponašanja, vrste, razlozi zbog kojih se javljaju te funkcije koje imaju. Nakon toga je odrađena praktična vježba vlastitog nepoželjnog ponašanja. Potom je rečeno nešto više o granicama, pravilima, nagradama i kaznama te reflektiranju osjećaja. Nakon toga, sudionici su upoznati sa strategijama prepoznavanja, reagiranja i preveniranja nepoželjnog ponašanja. Predstavljen je PPP protokol, koji opisuje što je prethodilo ponašanju, ponašanje i posljedicu samog ponašanja. Sudionici su davali primjere nepoželjnog ponašanja, koje su primijetili u radu s djetetom s teškoćama u razvoju. Pomagačima su predstavljene različite strategije upravljanja ponašanjem: time out, ignoriranje, prekidanje i preusmjeravanje, prilagodba okoline, najavljivanje promjene, otklanjanje potencijalnih iskušenja i zamjena nepoželjnih ponašanja.