Čitanje – priprema djeteta za školu

Brojna istraživanja su pokazala kako se dijete kojemu se čita brže razvija, bolje pamti i uči, zainteresiranije je za okolinu, ima bujniju maštu, bolje i lakše komunicira s drugima. Čitanjem se  razvijaju djetetove predčitalačke vještine koje su važan preduvjet za savladavanje školskih obveza, lakšeg učenja pisanja i čitanja koje su, opet, nužne za savladavanje gradiva i uspješnost u školi.

Što ranije počnemo čitati djetetu, to je veći benefit i za dijete i za roditelja. Iako se preporuča čitati djetetu od njegove najranije dobi, za čitanje nikad nije kasno.  Ono što će privući vaše dijete ka čitanju jest ritual koji ćete s djetetom uspostaviti, stvaranje posebne emocionalne veze vas i djeteta koju takvi rituali potiču. Kad se dijete osjeća ugodno i sigurno, njegovi svi osjeti su stimulirani, dijete će povezati čitanje s ugodom i rado će mu se vraćati u kasnijoj dobi. Također, spoznaja da vas dijete ima samo za sebe određeno vrijeme, djetetu jako puno znači i izgrađuje njegovo samopouzdanje.

Nekoliko savjeta kako čitati djetetu i zašto:

  • pronađite mirno i udobno mjesto za čitanje na kojemu možete isključiti sve što bi vas ometalo;

 

  • uzmite dijete u krilo ili ga smjestite što bliže sebi; ovo daje djetetu osjećaj sigurnosti i smanjuje osjećaj stresa što mu pomaže boljoj koncentraciji;

 

  • počnite s kratkim pričama, omogućite djetetu da dobro vidi knjigu, da je može dodirivati i pratiti tijek radnje prema slikama pa postepeno povećavajte vrijeme čitanja; tako jačate djetetovu pažnju i povećavate zonu proksimalnog razvoja što čini razliku od onoga što dijete može naučiti samo i što može naučiti od odrasle osobe,

 

  • uključite dijete u čitanje razgovarajući s djetetom o slikama, likovima, događajima,  objašnjavajući nove i nepoznate riječi, pratite tijek teksta; tako dijete shvaća da tekst ima svoj smjer, a čitajući što točnije i jasnije potičete razvoj fonemske svjesnosti (mogućnost da čujemo, identificiramo i upotrebljavano glasove u govoru) i potičete sam razvoj govora. Čitajući i razgovarajući o pročitanome, potičemo dijete na razumijevanje i prihvaćanje svojih i tuđih osjećaja, na kreativnost i razvoj kritičkog razmišljanja;

 

  • ako vas dijete to traži, čitajte mu iznova istu priču, za njega je to jako važno; tako dijete uči predvidjeti ishode na osnovu prethodnih iskustava, potiče se zaključivanje i vježba pamćenje; 

 

  • na kraju čitanja, ako dijete nije umorno, ili možda sutradan, zamolite dijete da vam prepriča priču, da se prisjeti što je bilo na početku, a što na kraju priče; tako potičete kod djeteta mišljenje višeg reda jer zahtjeva od djeteta da procesuira informacije koje je dobilo, da ih razumijeva i da formulira odgovore. Na početku će biti teško, ali postepeno će dijete jačati vještine slušanja i sposobnost razumijevanja;

 

  • ne zaboravite: vaše vas dijete pozorno sluša!

 

  • i još važnije, vaše vas dijete gleda – budite primjer svom djetetu, čitajte i sami!

 

Diana Brkić, odgojiteljica i ravnateljica