Na ovogodišnjem DUFF-u 2023, od 16.10.2023 –  22.10.2023. aktivno su sudjelovala djeca vrtića Izviđač u sklopu Off programa i na radionicama piksilacije,

U sklopu Off programa naši vrtićki mališani oduševili su se blokom kratkih filmova koje su za njih pripremili u suradnji s KinoKino festivalom.

U sklopu projekta Let’s start from Zero, krenula je filmska edukacija najmlađih – radionica piksilacije u dječjem vrtiću Izviđač. U sklupu radionica djeca su naučila kako kamerom mogu oživjeti predmetei kako ljudi mogu biti animirani poput lutaka tehnikom piksilacije. Tijekom trodnevnih radionica djeca su bila aktivni sudionici filma te su se okušali i u izradi raznih oblika optičkih varki. Na radionicama je sudjelovalo 45 djece našeg vrtića iz tri odgojne skupine.

Voditeljice radionica su bile: Jelena Dragutinović i Janja Kosi iz slovenskog društva SLON.

Na zatvaranju Festivala je predstavljen film koji su izradili.