O Dječjim vrtićima Dubrovnik

OPĆENITO

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10, 1997) i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.
Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

 

REDOVITI PROGRAMI

Redoviti program namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić potreban kako bi mogli obavljati svoj posao.

U našem vrtiću imamo:

 • primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
 • primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi
 • kraći vrtićni popodnevni program u trajanju 3 sata
 • kraći 5-satni program ( Gromača, Šipan, Lopud)

Dječji vrtići Dubrovnik obavljaju svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine.
Naša ustanova prihvaća 1848 djece raspoređenih u 81 skupinu o kojima se brine 176 stručna djelatnika (166 odgojitelja i 10 članova stručno-razvojne službe), 9 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 65 djelatnika tehničke službe.

 

VRTIĆEM UPRAVLJA UPRAVNO VIJEĆE KOJE IMA PET ČLANOVA:

 • dr. Velibor Puzović, predsjednik vijeća
 • dr. Antonia Sokal
 • dr. Ivan Šućur
 • Blaž Pezo, predstavnik roditelja
 • Tanja Perović Ljepav, predstavnik odgojiteljskog vijeća

 

STRUČNI DJELATNICI NAŠEG VRTIĆA SU:

 • ravnateljica Boja Milan Mustać
 • pedagoginja-savjetnica Dolores Masle Aleksić
 • pedagoginja Vinka Jauković
 • pedagoginja Nikolina Vidojević
 • psihologinja-savjetnica Nikica Kličan
 • psihologinja Severina Hađija
 • defektologinja Dragica Barlek
 • edukacijski rehabilitator Alma Džanović Mateljan
 • logopedinja Zorana Dedić
 • logopedinja Marta Jovanović
 • zdravstvena voditeljica Eneida Rokić
 • zdravstvena voditeljica Ana Kralj
 • zdravstvena voditeljica Martina Mišetić
 • te 166 odgojitelja

 

Organizacija rada Dječjih vrtića Dubrovnik prilagođena je građanima grada Dubrovnika, uz ove bitne zadaće:

 

1. Otvorenost za potrebe okoline
2. Otvorenost prema roditeljima
3. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece

 

U primarnom programu, rad u jaslicama i vrtiću organiziran je od 6,30 do 16,30 sati, a poslijepodnevni boravak od 15,30 do 18,30 sati.
Uz kvalitetnu suradnju stručno razvojna služba i naši odgojitelji se maksimalno trude poticati cjeloviti razvoj djece, uvažavati prava i potrebe djece i roditelja, te unaprijeđivati kvalitetu življenja.

 

Poveznica: ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA