Djelatnici

RAVNATELJICA 
Franica Lasić, prof.
ravnateljica@vrtici-du.hr

TAJNIŠTVO

DV PALČICA

Tajnica
Linda Hančević
tajnica@vrtici-du.hr

NATALIJA LAKIĆ – administrativni referent
administracija@vrtici-du.hr

 

Stručni timovi

Vrtići Palčica, Škatulica, Radost i Lopud

Pedagoginja Vinka Jauković
pedagog-palcica@vrtici-du.hr

Psihologinja Nikica Kličan
psiholog@vrtici-du.hr

Defektologinja Dragica Barlek
defektolog@vrtici-du.hr

Zdravstvena voditeljica Ana Bokarica
zv-skatulica@vrtici-du.hr

Logopedinja Antonela Vuleta
logoped@vrtici-du.hr

 

Vrtići Pile, Izviđač, Ciciban, Gruž, Kono 1 i 2

Pedagoginja savjetnica Dolores Aleksić
pedagog.pile.duvrtic@gmail.com

Psihologinja Lea Burić
psiholog-pile@vrtici-du.hr

Edukacijski rehabilitator Barbara Hajdić i Martina Pjević
edukator-rehabilitator@vrtici-du.hr

 

Zdravstvena voditeljica Ana Kralj
zv-pile@vrtici-du.hr

Računovodstvo

Jelena Vlahinić, voditeljica računovodstva i knjigovodstva

sef-racunovodstvo@vrtici-du.hr

Stanka Anđelić, samostalni referent za planiranje i nabavu

javna-nabava@vrtici-du.hr

Računovodstveni referenti:

Martina Bratoš, Martina Žigović Matić (zamjena Margo Botica), Ivona Šišić (zamjena Jelena Milovčići (zamjena Matea Vodopić))

, Snježana Katičić