Fiskalna odgovornost

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/2018) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/2019) v.d.ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik, donosi:  

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

 

Procedura naplate prihoda

 

Procedura zaprimanja računa

 

Procedura blagajničkog poslovanja

 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga