CATEGORY

Najnovije vijesti

Odluka o opozivu Odluke o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Odluka o opozivu Odluke o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa  

Pročitaj više...

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u Dječjem vrtiću Šipan

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina u Dječjem vrtiću Šipan. Mjera samoizolacije propisana je  do 29. srpnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.

Pročitaj više...

Obavijest o zatvaranju jaslične skupine u dječjem vrtiću Pčelica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se jaslična skupina u Dječjem vrtiću Pčelica. Mjera samoizolacije propisana je do 8. svibnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.

Pročitaj više...

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Radost

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 6. svibnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić. Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Mješovita 1 Dječjem vrtiću Radost. Mjera samoizolacije je propisana do 6. svibnja 2021. godine, nakon čega se djeca, […]

Pročitaj više...

Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u Dječjem vrtiću Pčelica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina u  Dječjem vrtiću Pčelica. Mjera samoizolacije propisana je do 25. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 26. travnja 2021. godine, mogu vratiti u vrtić.

Pročitaj više...

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

Obavijest roditeljima korisnicima usluga vrtića i jaslica

Pročitaj više...

Odluka o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Dubrovnik, travanj 2021. Korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imaju pravo na umanjenje cijene korištenja istih na sljedeći način: 1. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa umanjuje se za 50%, 2. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu dnevnica se umanjuje za […]

Pročitaj više...

Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Pile

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić. Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 1 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, […]

Pročitaj više...