O Dječjim vrtićima Dubrovnik

OPĆENITO

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10, 1997) i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.
Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

 

REDOVITI PROGRAMI

U našem vrtiću imamo:

  • primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
  • primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi
  • kraći vrtićni popodnevni program u trajanju 3 sata
  • kraći 5-satni program (Šipan, Lopud)

Dječji vrtići Dubrovnik obavljaju svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine.
Naša ustanova prihvaća 1772 djece raspoređenih u 91 skupinu o kojima se brine 181 stručni djelatnik (171 odgojitelja i 10 članova stručno-razvojne službe), 10 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 65 djelatnika tehničke službe.

 

Organizacija rada Dječjih vrtića Dubrovnik prilagođena je građanima grada Dubrovnika, uz ove bitne zadaće:

1. Otvorenost za potrebe okoline
2. Otvorenost prema roditeljima
3. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece

Radno vrijeme DV Dubrovnik:

  • primarni jutarnji 10-satni program od 6,30 do 16,30
  • poslijepodnevni 10-satni program od 9,30 do 19,30
  • rad subotom u DV Palčica i Pčelica od 6,30 do 16,30

 

 ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Odluka o imenovanju odgovornih odgojitelja – voditelja dječjih vrtića i jaslica za pedagošku 2020./2021.