O Dječjim vrtićima Dubrovnik

OPĆENITO

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10, 1997) i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.
Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

 

REDOVITI PROGRAMI

U našem vrtiću imamo:

  • primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
  • primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi
  • kraći vrtićni popodnevni program u trajanju 3 sata
  • kraći 5-satni program (Lopud)

Dječji vrtići Dubrovnik obavljaju svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine.
Naša ustanova prihvaća 1153 djece raspoređenih u 60 skupina o kojima se brine 129 stručnih djelatnika (119 odgojitelja i 10 članova stručno-razvojne službe) te 79 ostalih djelatnika (tehničko i administrativno osoblje).

Organizacija rada Dječjih vrtića Dubrovnik prilagođena je građanima grada Dubrovnika, uz ove bitne zadaće:

1. Otvorenost za potrebe okoline
2. Otvorenost prema roditeljima
3. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece

Radno vrijeme DV Dubrovnik:

  • primarni jutarnji 10-satni program od 6,30 do 16,30
  • poslijepodnevni 10-satni program od 9,30 do 19,00
  • rad subotom u DV Palčica od 6,30 do 16,30

 

ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA i MJESTU RADA STRUČNIH SURANIKA U PEDAGOŠKOJ 2022./2023. godini
Izmjena Odluke o rasporedu radnog vremena i mjestu stručnih suradnika u pedagoškoj 2022./2023. godini

Odluka o imenovanju odgovornih odgojitelja – voditelja dječjih vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023.
Izmjena Odluke o imenovanju odgovornih odgojitelja-voditelja vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023.