NATJEČAJI

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto VIŠA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 2 izvršitelja/ice na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ NA NEODREĐENO

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 5 izvršitelja/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnih radnica
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ NA ODREĐENO

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na 12 (dvanaest) mjeseci
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto SPREMAČICA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto SPREMAČICA

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – LOGOPED – 1 izvršitelj/ice na neodređeno i puno radno vrijeme

(7.8.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIK  u radu s djecom s teškoćama u razvoju – 26 izvršitelja/ica na određeno i nepuno radno vrijeme (4 sata) – do 30. lipnja 2024.
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIKU U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(19.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto RAČNOVODSTVENI REFERENT OSNOVNIH SREDSTAVA , SITNOG INVENTARA I BLAGAJNE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

POZIV NA RAZGOVOR po natječaju Računovodstvenog referenta – osnovnih sredstava, sitnog inventara i blagajne
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto Računovodstveni referent – osnovnih sredstava, sitnog inventara i blagajne

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto SPREMAČICA – 2 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto  SPREMAČICA

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto VIŠA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – EDUKACIJSKI REHABILITATOR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – LOGOPED – 2 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto LOGOPED

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto VIŠA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto  VIŠA MED. SESTRA – ZDRAV. VODITELJICA

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto ODGOJITELJ

 

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 3 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnih radnica
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto  ODGOJITELJ

 

(4.5.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, na 12 mjeseci
ODLUKA o izboru po natječaju radno mjesto ODGOJITELJ PRIPRAVNIK

21.3.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto SPREMAČICA – 6 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto SPREMAČICA

(21.3.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, na 12 mjeseci
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK

(21.3.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIK u radu s djecom s poteškoćama u razvoju – 6 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIK

(21.3.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ- 8 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ

(21.3.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA-SALDAKONTI – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

(27.2.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto TAJNIK/CA

(21.2.2023) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

(7.12.2022) NATJEČAJ – za radno mjesto ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto odgojitelj-ica

(7.12.2022) NATJEČAJ – za radno mjesto KUĆNI MAJSTOR – LOŽAČ – VOZAČ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto kućni majstor-ložač-vozač

(7.11.2022) NATJEČAJ – za radno mjesto stručni suradnik – logoped – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA – o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto stručni suradnik-logoped

(7.11.2022) NATJEČAJ – za radno mjesto asistent-pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju – 7 izvšitelja-ica – na određeno i nepuno radno vrijeme-do 30.06.2023.
ODLUKA – za radno mjesto asistent-pomoćnik u radu s djecom s poteškoćama u razvoju

(7.11.2022) NATJEČAJ – za radno mjesto stručni suradnik – edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj/ica – na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice
ODLUKA – o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto stručni suradnik – edukacijski rehabilitator

(23.9.2022) NATJEČAJ – Odgojitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2023.
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto Odgojitelj


(23.9.2022) NATJEČAJ – Edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj-ica na neodređeno i puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto Edukacijski rehabilitator


(8.9.2022) NATJEČAJ za radno mjesto računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice
(23.9.2022) POZIV NA RAZGOVOR – računovodstveni referent – financijski knjigovođa
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto računovodstveni referent- financijski knkigovođa na određeno i puno radno vrijeme


(8.9.2022) NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj – pripravnik – 4 izvršitelja/ice na određeno i puno radno vrijeme, na 12 (dvanaest) mjeseci
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto odgojitelj-pripravnik na određeno i puno radno vrijeme, na 12 (dvanaest) mjeseci


(8.9.2022) NATJEČAJ za radno mjesto asistent/ pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju – 7 izvršitelja/ica na određeno i nepuno radno vrijeme (4 sata) do 30. lipnja 2023.
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto asistent-pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju na određeno i nepuno radno vrijeme (4 sata)

(10.8.2022) Natječaj za radno mjesto asistent-pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju – 30 izvršitelja-ica na određeno i nepuno radno vrijeme – do 30. lipnja 2023.
ODLUKA po natječaju za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIK u radu s djecom s teškoćama u razvoju na određeno i nepuno radno vrijeme

(10.8.2022) Natječaj za radno mjesto odgojitelj – 6 izvršitelja-ica na određeno i puno radno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnih radnica)
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto odgojitelj radi zamjena privremeno nenazočnih radnica

(10.8.2022) Natječaj za radno mjesto odgojitelj – 10 izvršitelja-ica na određeno i puno radno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnih radnica) – do 30. lipnja 2023.
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto odgojitelj (zamjena privremeno nenazočnih radnica)

(10.8.2022) Natječaj za radno mjesto spremačica – 9 izvršitelja-ica na određeno i puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2023.
ODLUKA o izboru po natječaju za radno mjesto spremačica na određeno i puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto spremačica – na neodređeno i puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica m/ž
Odluka o izboru po natječaju za radno mjesto spremačica – na neodređeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto spremačica – na određeno i puno radno vrijeme (zamjene za bolovanja) do 30.lipnja 2022. – 9 izvršitelj/ica m/ž
Odluka o izboru po natječaju za radno mjesto spremačica – na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za bolovanja) do 30.lipnja 2022. – 9 izvršitelja/ica

Natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila

Natječaj za radno mjesto viša medicinska sestra -zdravstvena voditeljica na određeno i puno radno vrijeme do povratka na rad radnice s bolovanja- 1 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju – viša medicinska sestra zdravstvena voditeljica

 

Natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila

Natječaj za radno mjesto tajnika na neodređeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto administrativni referent na neodređeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za imenovanje i izbor ravnatelja/ice Dječjih vrtića Dubrovnik

Poziv na razgovor (intervju) po  objavljenom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/iceDječjih vrtića Dubrovnik na mrežnim stanicama vrtića, Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinana broj 106/2021 dana 29. rujna 2021.godine.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme – 2 izvršitelja m/ž
Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme – 24 izvršitelja m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme s mjestom rada na otoku Lopudu – 1 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme s mjestom rada na otoku Šipanu – 1 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto asistent/ica/pomoćnik/ica u radu s djecom s teškoćama u razvoju na određeno i nepuno radno vrijeme (4 sata) uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca – 34 izvršitelj m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – edukacijski rehabilitator na određeno i puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto kućni majstor-ložač-vozač na neodređeno i puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica m/ž
Odluka o izboru po natječaju

Natječaj za radno mjesto spremač/ica na određeno i nepuno radno vrijeme (4 sata) s mjestom rada na otoku Šipanu – 1 izvršitelj/ica m/ž
Odluka o izboru po natječaju