Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u Dječjem vrtiću Palčica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Mješovita 5 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 21. rujna 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 22. rujna 2021. mogu vratiti u vrtić.