Program stručnog usavršavanja

Pedagoška 2021./2022. godina

 

MJESEC TEME ORGANIZATOR/NOSITELJ POLAZNICI MJESTO ODRŽAVANJA

RUJAN

Ciklus od 5 radionica za osobne pomagače:

1.    Inkluzija i komunikacija s roditeljima

2.    Vrste teškoća u razvoju

3.    Nepoželjna ponašanja

4.    Vizualna podrška

5.    Potpomognuta komunikacija

Stručno – razvojna služba Osobni pomagači Online – zoom

Dv Palčica

8. praktikum Realitetne terapije HURT Vinka Jauković, pedagoginja; Nikica Kličan i Lea Burić, psihologinje Online – zoom
Bulozna epidermioliza Edukacijski-rehabilitator  Dv Dubrovnik Odgojiteljice i osobni pomagači Dv Pile Dv Pile
Certifikacijski tjedan Realitetna terapija HURT Vinka Jauković, pedagoginja; Nikica Kličan i Lea Burić, psihologinje Dv Palčica
Bulozna epidermioliza DEBRA udruga SRS, odgojitelji i osobni pomagači Dv Pile Online
Dani Zorana i Ramira Bujasa Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko društvo psihologa Psihologinje Online
Razvojni profil djece predškolske dobi: opažanje i analiza Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dragica Barlek, defektolog Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

LISTOPAD

Teorija izbora – realitetna terapija u vrtiću SRS – Maja Vodopić, odgojitelj savjetnik Odgojiteljice Dv Ciciban
Prva pomoć Dv Dubrovnik Odgojiteljice Dv Dubrovnik
Specifičnosti i strategije u radu s oboljelima od rijetkih dermatoloških bolesti DEBRA SRS, odgojitelji i osobni pomagači Dv Pile Online
Dani Leona Lojka HURT Psihologinje Online
Mindfulness za djecu i adolescente Centar DAR Lea Burić, psihologinja Online
Krizne intervencije Lea Burić i Severina Hađija, psihologinje Odgojiteljice Online
Stručna podrška roditeljima i različiti konteksti roditeljstva Rastimo zajedno – Centar za podršku roditeljstvu Ravnateljica, pedagoginja i odgojiteljice Rovinj

STUDENI

Zajednica odgajatelja koja uči Korak po korak Odgojiteljice Online
Kontinuitet u odgoju i obrazovanju Dječjeg vrtića Škatulica Anamarija Plenković i Marija Zvono, odgojitelji mentori Odgojiteljice i pedagoginja Online
Krizne situacije Dragica Barlek, defektologinja, Nikica Kličan, psihologinja i Vinka Jauković, pedagoginja Odgojiteljice Dv Palčica
Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko društvo psihologa Psihologinje Online
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije DNŽ Društvo psihologa Dubrovnik Psihologinje Online
Dobrobit djeteta ALFA edukacije Pedagoginja i odgojiteljice Online
Simpozij: Koncept otuđenja djeteta SOS Rijeka-centar za nenasilje i ljudska prava Lea Burić. psihologinja Online

Pedagoška 2020./2021. godina

MJESEC TEME ORGANIZATOR/NOSITELJ POLAZNICI MJESTO ODRŽAVANJA
RUJAN Edukacija WISC-IV Naklada Slap Lea Burić, psihologinja Online – Zoom
Ciklus radionica za osobne pomagače Stručno razvojna služba Osobni pomagači Dv Palčica
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete (ciklus) Korak po korak Ivana Matana, pedagoginja pripravnica i odgojiteljice Dv Palčica
Lutkarska izobrazba Kazalište Svijet Lutaka, Ivka babić, prof. Odgojiteljice Dv Palčica
Likovna terapija u radu s djecom s teškoćama Ivana Ježić, prof. likovne kulture Odgojiteljice Opća bolnica Dubrovnik

LISTOPAD

 

Dani psihologije u Zadru Hrvatsko pishološko društvo i Hrvatska psihološka komora Severina Hađija, Lea Burić i Kate Tia Divizić, psihologinje Online – Zoom
Uvod u primjenjenu analizu ponašanja (ciklus edukacija) Odgojiteljice Online – Zoom
Kvalitetna komunikacija – pretpostavka uspješnog timskog rada AZOO Odgojiteljice Online- Teams
Doedukacija za Klub očeva Centar Rastimo zajedno stručne suradnice i odgojiteljice Online – Zoom
Profesionalni razvoj i profesionalizam Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
Pedagoška dokumentacija Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice

STUDENI

 

Razvoj likovnosti djece rane i predškolske dobi (ciklus) Korak po korak Ivana Matana, pedagoginja pripravnica i odgojiteljice Dv Palčica
Umirivanje oluje osjećaja Centar Proventus Kate Tia Divizić, psihologinja Online – Zoom
Mentalno zdravlje djece i mladih Županijsko vijeće za preventivne programe Dubrovačko-neretvanske županije Kate Tia Divizić, psihologinja Online – Zoom
Bender-Gestalt II Naklada Slap Kate Tia Divizić, psihologinja Online – Zoom
Online psihodijagnostika djece i mladih Poliklinika za zaštitu djece i mladih, Zagreb Kate Tia Divizić, psihologinja Online – Zoom
Razvoj kroz igru (ciklus) Edukativni kabinet Pitajte defektologa Tihana Oreč, prvostupnica edukacijske rehabilitacije Online – Zoom
Zajednica odgajatelja koji uče Korak po korak Ivana Matana, pedagoginja pripravnica i odgojiteljice Dv Palčica
Krizne situacije Dragica Barlek, defektologinja, Nikica Kličan, psihologinja i Vinka Jauković, pedagoginja Odgojiteljice Dv Palčica
Utjecaj elektroničkih medija na djecu najranije dobi Knjižnice Dubrovnik, Severina Hađija, Psihologinja i Dr.med. Matija Čale Mratović Online – Zoom
Dokumentiranje dječjih aktivnosti Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
Prostorno-materijalno okruženje 1. i 2. dio Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
PROSINAC Agresivnost kod djece Boja Milan Mustać, ravnateljica, Maja Jerković  i Petra Glavinić, odgojiteljice Ivana Matana, pedagoginja pripravnica i odgojiteljice Dv Ciciban
Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem odgojnih mapa Korak po korak Ivana Matana, pedagoginja pripravnica Dv Konavle
Kako sačuvati djetinstvo u digitalnom svijetu? Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Lea Burić i Severina Hađija, psihologinje Odgojiteljice, Kate Tia Divizić, psihologinja Online – Zoom
Dječji interesi i potrebe kao polazište kao polazište za planiranje odgojno-obrazovnog rada Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
 

 

SIJEČANJKvalitetna interakcija roditelj-odgojitelj Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
Portfolio djece Nika Bagarić, Amra Džanković, Franica Lasić i Evgenija Matović odgojiteljice
Odgoj za humanost od malih nogu. Projekt: “Sigurnije škole i vrtići”

 

Azoo Odgojiteljice i stručne suradnice Online – Zoom
Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama Azoo Odgojiteljice i stručne suradnice Online – Zoom
Potres i djeca u krizi. Trebaju li svi isto? Azoo Odgojiteljice i stručne suradnice Online – Zoom

VELJAČA

Provođenje posebnog likovnog programa
A.B.Šimrak, M.Bakotić 30 polaznica odgojiteljica Online – Zoom
 

 

 

 

OŽUJAK

 

 

 

Profesionalne kompetencije odgojitelja Nikolina Vidojević, pedagoginja Pripravnice odgojiteljice Online – Zoom
Komunikacija i komunikacijske vještine Nikolina Vidojević, pedagoginja Pripravnice odgojiteljice Online – Zoom
Rastimo zajedno mini – ciklus od tri radionice za roditelje Diana Brkić, ravnateljica, Nikolina Vidojević, pedagoginja Roditelji jasličnih skupina Online – Zoom
Poseban program kinezioloških aktivnosti Vtroslav Horvat 50 polaznika Online – Zoom
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete Korak po korak 30 polaznika Online – Zoom
Projekti iz Građanskog odgoja Dječji vrtići Dubrovnik Odgojiteljice i stručne suradnice Online – Zoom

 

 

TRAVANJ

 

 

Zajednica odgajatelja koji uče
Korak po korak 30 polaznika Online – Zoom
Uspješan dječji vrtić Korak po korak 30 polaznika Online – Zoom
Regionalna smotra projekata iz područja NPOOLJP Azoo Odgojiteljice i stručne suradnice Online – Zoom
Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita Azoo Vinka Jauković, pedagoginja    Ivana Matana, pripravnica Online – Zoom

 

 

SVIBANJ

 

 

 CAP edukacija  Korak po korak  Tihana Oreč, edukacijska rehabilitatorica, Ivana Matana, pripravnica pedagoginja  Dječji vrtić Konavle
Državna smotra projekata iz područja NPOOLJP Azoo Stručne suradnice i odgojiteljice Online – Zoom
Projektno planiranje i rad na projektima Maja Vodopić, odgojitelj mentor Odgojiteljice Online – Zoom
Ponašanje za vrijeme kriznih situacija GDCK Stručne suradnice i odgojiteljice  

Godišnje edukacije u 2020./2021. pedagoškoj godini

EDUKACIJA ORGANIZATOR/NOSITELJ POLAZNICI MJESTO ODRŽAVANJA
Realitetna terapija HURT Vinka Jauković, pedagoginja, Nikica Kličan i Lea Burić, psihologinje Dv Palčica
Primjena terapijske igre u vrtićkom okruženju Centar Proventus Nikolina Vidojević, pedagoginja, Lea Burić i Kate Tia Divizić, psihologinje Centar Proventus, Zagreb
Montessori edukacija Montessori dječja kuća – Lidija Krolo

Nikoleta Rikalo      Maja Cigić

Split