Postupci nabave

POSTUPCI – 2021. GODINA

 

NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021: Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u:  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2020/S 0F3-0045607)

NABAVA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021:
Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u:  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2020/S 0F2-0036395)

NABAVA RAZNOG SVJEŽEG MESA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021:
Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u:  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2020/S 0F2-0035735)

NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021:
Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u:  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2020/S 0F2-0037956)

NABAVA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA ZA 2021 GODINU
Ugovor o nabavi kruha i krušnih proizvoda
Dokumentacija o nabavi kruha i krušnih proizvoda
Zapisnik i odluka
Odluka o imenovanju

NABAVA SMRZNUTIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2021 GODINU
Ugovor smrznuti proizvodi
Dokumentacija o nabavi smrznutnih proizvoda
Zapisnik i odluka
Odluka o imenovanju

PRODAJA RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila

Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik

POSTUPCI – 2020. GODINA

 

Izvođenje radova na krovu iznad kuhinje te zamjena stolarije i ograde na pomoćnom objektu u Dječjem vrtiću Pile

Poziv na dostavu ponuda za izradu radova u DV Pile 

Izvođenje radova na adaptaciji i pratećih prostora na objektu Dječjeg vrtića Gromača

Poziv na dostavu ponuda u DV Gromača

 

POSTUPCI – 2018. GODINA

 

NABAVA SMRZNUTIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Poziv na dostavu ponuda

 

NABAVA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Poziv na dostavu ponuda

 

NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0028170)

 

NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0028001)

 

 

NABAVA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0027860)

NABAVA RAZNOG SVJEŽEG MESA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0027709)

 

NABAVA RADOVA NA   POPRAVKU DIJELA KROVIŠTA S IZOLACIJOM – DV PČELICA

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2. Troškovnik

 

 NABAVA  PAPIRNE KONFEKCIJE I TEKUĆEG SAPUNA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Poziv na dostavu ponuda

Upit i odgovor

 

NABAVA RAZNOG SVJEŽEG MESA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0002796.)

  

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2018/S 0F2-0000658)

 

POSTUPCI – 2017. GODINA

 

NABAVA SMRZNUTIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija o nabavi

 

NABAVA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija o nabavi

 

NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u:  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2017/S 0F2-0022555)

 

NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2017/S 0F2-0022372)

NABAVA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2017/S 0F2-0022252)

NABAVA RAZNOG SVJEŽEG MESA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Objavu i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti   i preuzeti  u: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (broj objave: 2017/S 0F2-0022170)

 

 

NABAVA RADOVA NA IZRADI POTPORNOG ZIDA I OBORINSKE KANALIZACIJE ZAJEDNO S UREĐENJEM DVORIŠTA  DJEČJEG VRTIĆA PILE:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2. Troškovnik 

Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

 

NABAVA RADOVA NA  ADAPTACIJI – POPRAVKU DOTRAJALE FASADE I NEPROHODNIH TERASA  DJEČJEG VRTIĆA GRUŽ:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2. Troškovnik

 

NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI POMOĆNIH PROSTORIJA U SKLOPU  DJEČJEG VRTIĆA PILE:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2. Troškovnik 

 

NABAVA RADOVA NA IZGRADNJI DJEČJEG IGRALIŠTA ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA PČELICA-POS:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2. Troškovnik (ispravni)

Prilog 7. Glavni projekt sa nacrtima

Prilog 7.a Plan armature

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

 

NABAVA  PAPIRNE KONFEKCIJE I TEKUĆEG SAPUNA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Poziv na dostavu ponuda

Upit i odgovor

 

NABAVA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA ZA  RAZDOBLJE 01.04. – 31.12. 2017.:

Dokumentacija za nabavu

ESPD – obrazac

Troškovnik

 

NABAVA SUHOMESNATIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 

POSTUPCI – 2016. GODINA

 

NABAVA MLIJEKA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 

NABAVA SMRZNUTIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 NABAVA PILETINE  I PURETINE ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 

NABAVA MLIJEČNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 

NABAVA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 NABAVA SVJEŽIH JAJA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

 

NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

NABAVA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

 

 

NABAVA SVJEŽEG MESA ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE:

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

 

 

RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA U LAPADU ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA: 

Poziv na dostavu ponuda -uređenje prostora u Lapadu za potrebe dječjeg vrtića

Troškovnik – uređenje prostora u Lapadu za potrebe dječjeg vrtića

 

 

 

 

RADOVI NA UREĐENJU POSLOVNOG PROSTORA U LAPADU “LAPADSKI DVORI” ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA:

Poziv na dostavu ponuda -uređenje poslovnog prostora u Lapadu(“Lapadski dvori”) za potrebe dječjeg vrtića

Troškovnik – uređenje poslovnog prostora u Lapadu(“Lapadski dvori”) za potrebe dječjeg vrtića

Nacrt – postojeće stanje

Nacrt – novoplanirano stanje

 

 

 

RADOVI ADAPTACIJE FASADE I TERASA NA OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA “IZVIĐAČ”:

Poziv na dostavu ponuda  – adaptacija fasade i terasa dječjeg vrtića “Izviđač”

 

 

RADOVI NA UREĐENJU POSLOVNOG PROSTORA U NOVOJ MOKOŠICI ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA:

Poziv na dostavu ponuda – uređenje poslovnog prostora u Novoj Mokošici za potrebe dječjeg vrtića

 

RADOVI NA SANACIJI DJEČJEG VRTIĆA “PILE”:

Poziv na dostavu ponuda –  sanacija Dječjeg vrtića “Pile”

 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA DJEČJEG VRTIĆA “PČELICA” U MOKOŠICI:

Dokumetacija za nadmetanje – rekonstrukcija i izgradnja potpornih zidova Dječjeg vrtića “Pčelica” u Mokošici

Troškovnik – rekonstrukcija i izgradnja potpornih zidova  Dječjeg vrtića “Pčelica” u Mokošici

Projekt konstrukcije

Nacrti – postojeće stanje

Nacrti – novoplanirano stanje

Izvod iz tekstualnog dijela

Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta sa pojašnjenjem

I. Izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje – rekonstrukcija i izgradnja potpornih zidova Dječjeg vrtića “Pčelica” u Mokošici

2. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta sa pojašnjenjem

 

 

UREĐENJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA U ZATONU:

Poziv na dostavu ponuda –  nabava radova uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu – ponovljeni postupak