Pedagoška 2018./2019. godina

Tablica stručnog usavršavanja u 2018./2019. godini

MJESEC TEME ORGANIZATOR/

NOSITELJ

POLAZNICI MJESTO ODRŽAVANJA

RUJAN 2018

 

 

 

 

 

Pružanje prve pomoći u dječjem vrtiću Zdravstvene voditeljice DV Pčelica

DV Ciciban

DV Izviđač

DV Škatulica

Prepoznavanje djece s teškoćama u razvoju SRS DV Dubrovnik
Edukacija za primjenu testa

Test za procjenu predvještina čitanja i pisanja Predčip

Naklada Slap Marta Jovanović Zagreb
Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota prevencije trgovanja ljudima

 

Hrvatski crveni križ

 

Centar za poslijedipl. studije, Dubrovnik
LISTOPAD 2018 Ciklus od 7 radionica „Rastimo zajedno“, za odgojitelje Vinka Jauković, pedagoginja, Marija Zvono, odgojiteljica i Deša Čižek, odgojiteljica mentorBoja Milan Mustać, ravnateljica, Anamarija Plenković, odgojiteljica i Nika Bagarić, odgojiteljica Nikolina Vidojević, pedagoginja I Diana Brkić, odgojiteljica mentor DV Dubrovnik
12. dani otočkih dječjih vrtića; Od baštine za baštinu; Radionica za odgojitelje: Čuvari baštine Deša Čižek i Diana Brkić, odgojiteljice mentorice; Nika Bagarić i Katarina Bošković, odgojiteljice Hvar
Vizualna podrška učenju u dječjem vrtiću Nikolina Agatić i Amra Džanković, odgojiteljice DV Pile
EDUS Organizacija EDUS /Zdravi grad DV Palčica
Moji talenti Maja Vodopić, odgojitelj mentor DV Ciciban
Antropometrijske značajke i mjerenje motoričkih sposobnosti djeteta Odgojiteljice DV Pile 2 DV Pile 2
STUDENI 2018 Katehetska jesenska škola – Suradnja s roditeljima u vjerskom odgoju djece Vesna Ribić i Dijana Tot, odgojiteljice Zagreb
Uloga vrtića u osnaživanju roditelja kao partnera Boja Milan Mustać, ravnateljica DV Palčica
Stručni skup – Glazba i pokret u suvremenom dječjem vrtiću SRS i odgojiteljice Supetar
Stručni skup – Inkluzivnost u predškolskim ustanovama (SRS) AZOO Omiš
Lutka iz kutka Daria  Vlašić i Matea Haramina, odgojiteljice DV Pčelica
STUDENI 2018 Županijski stručni skup za odgojitelje predškolske djece AZOO Centar za poslijedip. studije, Dubrovnik
Ciklus radionica za odgojitelje i pomagače djece s teškoćama urazvoju:1. Djeca s teškoćama u razvoju,2. Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću, 3. Rutine kao prilike za praćenje i učenje, 4. Problemi s kojima se susrećemo – tražimo rješenja

5. Potpomognuta komunikacija u vrtiću, 6. Vršnjačka potpora, 7. Nepoželjna ponašanja

SRS DV Dubrovnik
EU projekt: More Than Words rad s roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma Hanen centar iz Toronta, Zorana Dedić, logoped Beograd
 

PROSINAC 2018

 

Iz kantuna pozitivne psihologije Nikica Kličan, psihologinja DV Palčica
SIJEČANJ 2019 Stručni skup – Integracija djece s poremećajem iz spektra autizma u redovni sustav obrazovanja AZOO i Dubrovnik zdravi grad Centar za poslijediplomske studije, Dubrovnik
EDUS

 

Organizacija EDUS Zdravi Grad DV Palčica
Kako komuniciramo u jaslicama? Odgojiteljice: Maja Sladić Mratinović i Maja Vodopić DV Ciciban
Radionica: „Govorno okruženje u vrtiću sa stanovišta waldorfske pedagogije“ Sonja Karamehmedović, odgojiteljica DV Pčelica
VELJAČA 2019 Kako gradimo dobre odnose u vrtiću

 

Odgojiteljice DV Ciciban DV Ciciban
Javno predavanje unutar 12. Tjedna psihologije – Djeca i mediji – Što može poći po zlu? Psihologinje: Severina Hađija i Lea Burić Centar za poslijediplomske studije, Dubrovnik
Obitelj nekad i sad – 12. Tjedan psihologije

 

Maja Hatvalić Capurso, psihologinja Dubrovnik
VELJAČA 2019 Predstavljanje knjige: „Profesionalno obrazovanjeodgojitelja predškolske djece: od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija Predavanje: „Značajnost Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje“ Doc.dr.sc. Branimir Mendeš i doc.dr.sc.Iva Visković Centar za poslijediplomske studije, Dubrovnik
Radionica: „Govorno okruženje u vrtiću sa stanovišta waldorfske pedagogije – gestovne i prstovne igre“ Sonja Karamehmedović, odgojiteljica DV Pčelica
EU projekt: Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima Po završetku programa polaznik će:steći vještine poticanja komunikacije predškolske djece s razvojnim odstupanjima i utvrđenim teškoćama (poremećajem iz autističnog spektra,intelektualnim i jezično-govornim teškoćama Edukacijsko rehabilitacijski Fakultet

 

Severina Hađija, psiholog, Marta Jovanović logoped Zagreb
OŽUJAK 2019 EDUS

 

Organizacija EDUS BiH DV Palčica
Kako gradimo dobre odnose u vrtiću

 

Odgojiteljice DV Ciciban DV Pčelica
EU projekt: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju. Cilj edukacije je naučiti stručnjake kako koristiti vještine iz terapeutske igre u grupnom radu. Centar Proventus, Vinka Jauković, pedagog Zagreb
EU projekt: PECS (Picture Exchange Communication System). To je metoda komunikacije kroz slike Kabinet Sinapsa Marta Jovanović logoped, Dragica Barlek defektolog Rijeka
TRAVANJ 2019

 

EU projekt: Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje – WISC-IV – edukacija  Primjenom WISC-IV moguće je identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu djecu, djecu s poremećajima pažnje, emoci. poremećajima te poremećajima u ponašanju Naklada Slap, Severina Hađija, Lea Burić, psiholozi Zagreb
 
Hrvatski simpozij o razvoju i intervenciji u djetinjstvu: rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma Hurid Zorana Dedić

Alma Đanović Mateljan

Severina Hađija

Marta jovanović

 

Vrtić i identitet

 

Diana Brkić Hadžikadunić, odg. mentor DV-Pčelica/DV-Palčica
Njegovanje tradicije u DV“ Leptirić“ Trsteno Katarina Bošković, Miroslava Pavić i Marija Violić, odgojiteljice DV Trsteno
EU projekt: ADOS 2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma. Cjelokupna edukacija traje 5 dana i omogućava polaznicima pregled svih 5 modula instrumenta Naklada Slap, Zorana Dedić, logoped Zagreb
SVIBANJ 2019 EU projekt: Senzorna integracija je način na koji živčani sustav prima, obrađuje i procesira informacije koje prima putem osjetila. Osjetila nam daju informacije o fizičkom stanju tijela i okoline, a mozak locira, svrstava i integrira te osjete. Samo dobra integracija osjeta pomoći će mozgu da razvije funkcije koje su neophodne da bi dijete bilo uspješno u ponašanju, doživljavanju i učenju. Akademija za razvojnu rehabilitaciju

 

Barbara Šiljeg, pedagog, Matea Prkut, Daniela Šimunović, Ivana Hrstić, Ljubica Milić, Nikolina Čokljat, odgajateljice Kliševska 4, Split
  Slušanje važna komunikacijska vještina Anamarija Plenković Odgojitelj mentor

Marija Zvono odgojitelj

DV Škatulica