Sukob interesa

Na temelju poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.:  120/16.) Dječji vrtići Dubrovnik, kao javni naručitelj, ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju s gospodarskim subjektima:

  • B&S Style, obrt za knjigovodstvene poslove, Josipa Kosora 14, 20 000 Dubrovnik, OIB: 99251848305;
  • Studio Alamat d.o.o.,za arhitektonsko projektiranje, Kralja Tomislava 7, 20 000 Dubrovnik, OIB: 47503449234.