Javni poziv za djecu pred polazak u školu

DJEČJI VRTIĆ DUBROVNIK

Iva Vojnovića 34, 20 000 DUBROVNIK

 

Dubrovnik, 23. siječnja  2018.

 

 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (“Narodne novine“ broj: 107/14.) Dječji vrtići Dubrovnik  u Dubrovniku, oglašavaju

 

JAVNI POZIV ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU

KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVITE PROGRAME VRTIĆA

Djeca koja će do 1. travnja 2018. godine napuniti šest godina obveznici su polaska u školu  školske 2018./2019. godine i sukladno zakonskim propisima obvezni su pohađati program predškole u trajanju od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati.

Roditelji/skrbnici djece u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovite programe vrtića, obvezni su se prijaviti Dječjim vrtićima Dubrovnik.

Prijave se primaju u upravi Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, Tajništvo II. kat najkasnije do 14. veljače 2017. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Uz prijavu priložiti preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i rodnog lista djeteta.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ravnateljica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Boja Milan Mustać, v.r

Skip to toolbar