Lista prvenstva 2015.

Na temelju članka 16. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice broj: 27/1-2012. od 05. travnja 2012. godine, Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, na prijedlog Komisije za upis za utvrđivanje Liste prvenstva za upis djece u vrtiće i jaslice u pedagošku 2015./2016.godinu i donošenje odluke o upisu, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donijelo je sljedeću odluku:

 

Utvrđuje se: LISTA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU