Obavijest o podnošenju zahtjeva za naknadne upise u Dječje vrtiće Dubrovnik

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK

IVA VOJNOVIĆA 34

D U B R O V N I K

U Dubrovniku, 16. rujna  2020.

 

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NAKNADNE UPISE U DJEČJE VRTIĆE DUBROVNIK

 

Naknadne prijave za upis djece u jaslice/vrtić Dječjih vrtića Dubrovnik mogu se podnositi od 18. rujna 2020. putem aplikacije e-upisi koja se nalazi na mrežnoj stranici Dječjih vrtića Dubrovnik (vrtici-du.hr).

Zahtjevi za upis  podnose se zaključno s veljačom (28. veljače) 2021. godine kada se aplikacija automatski zatvara.

Za naknadno podnošenje zahtjeva za upis mogu se prijaviti roditelji odnosno skrbnici čije dijete navršava godinu dana života do 28. veljače 2021. godine.

Zahtjeve za upis razmatra Komisija za upis jednom mjesečno te se djeca upisuju 1-og ili 15-og u mjesecu, ovisno o raspoloživosti mjesta u jaslicama/vrtiću.

Naknadni zahtjevi stavljaju se na Listu čekanja te s Listom prvenstva s redovnog upisa čine novu Listu.

Nakon isteka roka (redovnog i naknadnog) za upis u jaslice/vrtić djeca s Liste prvenstva, odnosno Liste čekanja upisuju se u jaslice/vrtić ovisno o slobodnim mjestima, a najkasnije do 1. svibnja 2021. godine.

Roditelj, odnosno skrbnik čije dijete nije upisano u jaslice/vrtić do 1. svibnja 2021. godine mora ponovno podnijeti zahtjev za upis na redovnom upisu.

U slučaju eventualnih promjena u vezi upisa isti će se objaviti pravovremeno na mrežnoj stranici Vrtića.

Sve informacije za upis mogu se dobiti putem e-maila: tajnica@vrtici-du.hr i tajnica-pcelica@vrtici-du.hr  ili na brojeve telefona: 332 400 i 333 402.

S obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom, mole se podnositelji zahtjeva da sve upite šalju putem maila ili kontaktiraju tajništvo na prethodno navedene brojeve telefona, a u slučaju dolaska obavezno je nošenje zaštitnih maski za lice.

Rad sa strankama za upise je u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Potrebna upisna dokumentacija:

1. OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za upis – podnosi se prilikom same prijave u aplikaciju
 • dokaz o prebivalištu za oba roditelja odnosno skrbnika (uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice), potvrda o prijavljenom boravištu za strance za oba roditelja odnosno skrbnika
 • karton imunizacije djeteta (skenirati ili slikati svaku stranicu), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog pedijatra
 • ispunjen upisni upitnik – preuzeti na web stranici vrtića

2. OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI

 • Potvrda o radnom statusu majke – za zaposlene elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o prijavama na mirovinsko osiguranje (ispis staža), ne stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • Potvrda o radnom statusu oca – za zaposlene elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o prijavama na mirovinsko osiguranje (ispis staža), ne stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis, odnosno preslika ugovora za pomorce ukoliko isti postoji (ugovor za pomorce ne stariji od 1 godine)
 • Potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente)
 • Dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike)
 • Za troje i više djece u obitelji, preslike rodnih listova za svu djecu u obitelji
 • Preslik rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida iz Domovinskog rata
 • Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Dokaz o razvodu braka (presuda, odnosno sudska odluka koja nadomješta suglasnost drugog roditelja), dokaz o smrti jednog roditelja, rodni list djeteta i
 • Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja ili rješenje iz kojeg je razvidno da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju
 • Preslika mjerodavne službe da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj
 • Preslika rješenja o doplatku za djecu, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec (potvrda se uzima na HZMO)
 • Dokaz o stupnju invalidnosti roditelja ukoliko isti postoji
 • Druge dokaze kojima se dokazuje prednost

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice i vrtiće

Upisni upitnik – DV Dubrovnik

Uprava Dječjih vrtića Dubrovnik