OBAVIJEST o potpisivanju ugovora za novoprimljenu djecu u pedagošku godinu 2022./2023.