Obavijest o zatvaranju odgojne skupine u Dječjem vrtiću Šipan

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina u Dječjem vrtiću Šipan. Mjera samoizolacije propisana je  do 29. srpnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.