Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjem vrtiću Škatulica

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 1 Dječjem vrtiću Škatulica. Mjera samoizolacije je propisana do 23. listopada 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 25. listopada 2021. mogu vratiti u vrtić.

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 3 Dječjem vrtiću Škatulica. Mjera samoizolacije je propisana do 21. listopada 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, 22. listopada 2021. mogu vratiti u vrtić.