Obavijest o zatvaranju odgojnih skupina u Dječjim vrtićima Palčica i Pile

Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Starija 2 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.


Zbog mjera samoizolacije, zatvara se odgojna skupina Jaslice 1 Dječjem vrtiću Palčica. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.


Zbog mjera samoizolacije, zatvara se Dječji vrtić Pile. Mjera samoizolacije je propisana do 10. travnja 2021. godine, nakon čega se djeca, ukoliko ne razviju simptome bolesti, mogu vratiti u vrtić.