Pedagoška 2016./2017. godina

RUJAN

 

1.Tema: Identifikacija djece s posebnm potrebama

Voditeljica: Dragica Barlek, defektologinja

2. Tema: Mjere sigurnosti i evidencija radnog vremena

3. Tema: Od postavki Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do njihove primjene – kako i kojim putem koračati?

Voditeljica: Aleksandra Fabrio, prof. pedagogije i psihologije

4. Tema: Kako rastu srce i pamet

Organizator: Baseline- kabinet za razvojnu procjenu i podršku

Voditeljica: Maja Bonačić, psihologinja

LISTOPAD

 

1. Tema: Kako uspješno pripremiti i voditi radionicu

Voditeljica: Maja Vodopić, odgojiteljica savjetnica

2. Tema: Brain gym

Voditeljice: Nika Bagarić i Sanja Šutalo, odgojiteljice

3. Tema: Kako rastu srce i pamet

Organizator: Baseline – kabinet za razvojnu procjenu i podršku

Voditeljica: Maja Bonačić, psihologinja

4. Tema: Poremećaj iz spektra autizma

Voditeljica: Alma Džanović Mateljan, mag. rehab. educ.

5. Tema: Prva pomoć

Voditeljice: Ana Kralj i Martina Mišetić, zdravstvene voditeljice

6. Tema: Profesionalni razvoj odgojitelja mentora i savjetnika

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

Voditeljica: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica za predškolski odgoj

7. Tema: Izrada lutaka

STUDENI

 

1. Tema: Kako štedjeti glas

Voditeljica: Sandra Antunović, pripravnica logoped

2. 22. Dani ranog i predškolskog odgoja Splitsko dalmatinske županije – Mirisi djetinjstva

Tema: Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Organizator: Dječji vrtić Biokovsko zvonce – Makarska

3. Tema: Uloga akcijskog istraživanja u unapređenju odgojno-obrazovne prakse

Voditeljica: Nikolina Vidojević, pedagoginja

4. ŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP ZA ODGOJITELJE PREDŠKOLSKE DJECE

Tema: Praćenje djece i dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja i oblikovanja

kurikuluma odgojne skupine

Organizator: Dječji vrtić Metković

Voditeljice:  Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica, Planka Belamarić, odgojiteljica mentorica i

Jadranka Tomljanović, prof. odgojiteljica savjetnica

5. 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Tema: Različite teme namijenjene stručnim suradnicima psiholozima u dječjim vrtićima

Organizator: Hrvatska psihološka komora

6. Tema: Komunikacija i milosrđe

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

7. Rodin tjedan Dan(a) prava djeteta

Tema: Različite teme namijenjene odgajateljicama i roditeljima

Organizator: Udruga RODA- Roditelji u akciji

PROSINAC

1. Tema: Lego – grafo – dyslexie metoda u odgojno obrazovnoj praksi.

Voditeljica: Zora Zukermman Itković, prof. dr. sc.

SIJEČANJ  

1. Tema: Stručno usavršavanje – Marte Meo za praktičare Dubrovnik

Voditeljica: Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo licencni supervizor

2. Tema: Komunikacija u obitelji- Kako ću to reći svom djetetu?

Voditeljica: Nikica Kličan, psihologinja-savjetnica

3. Tema: Analiza pedagoške dokumentacije- unapređenje kvalitete rada

Voditeljice: Dolores Aleksić, pedagoginja-savjetnica, Vinka Jauković, pedagoginja

4. Tema: Priča u funkciji cjelovitog razvoja djeteta

Organizator: Zavod za školstvo Mostar

Voditeljice: Vladimira Velički, doc .dr. sc., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Brankica  Blažević, prof., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,                                      Dragica Vinožganić Rodbinić, odgojiteljica-savjetnica

 

VELJAČA

1. Tema: Stres roditelja djece rane i predškolske dobi

Voditeljice: Nikica Kličan, psihologinja i Severina Hađija, pripravnik psiholog

2. Tema: Građanski odgoj i projekti

Voditeljica: Amra Džanković, odgojiteljica mentor

3. Tema: Od kompetencija do ishoda građanskog odgoja u dječjem vrtiću

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

Predavači: Ivanka Stričević, dr.sc. i Mirjana Milanović, prof.

Tema projekta: Večer Hrvatskog jezika

Izlagači: Dijana Tot i Vesna Ribič, odgojiteljice mentori

Tema projekta: U razlikama je bogatstvo

Izlagači: Maja Sladić Mratinović, Ana Marija Kriletić, Vedrana Višić i Lucija Car, odgojiteljice

Tema projekta: Potres – Što je to?

Izlagači: Dijana Brkić, odgojiteljica mentor i Mihaela Zucalo, odgojiteljica

4. Radionice Rastimo zajedno – program radionica za roditelje najmlađe djece

Voditeljice: Nikolina Vidojević, pedagoginja, Dijana Brkić, odgojiteljica mentor i Sanja Šutalo, odgojiteljica

5. 10. Tjedan psihologije 

OŽUJAK

1. Tema: NTC sustav učenja u ranoj dječjoj dobi

Voditeljica: Evgenija Matović, odgojiteljica mentor

2. Tema: Kvari li televizija mozak mog djeteta?

Voditeljice: Ivana Rezo, pripravnica pedagog i Severina Hađija, pripravnica psiholog

3. 7. godišnja konferencija voditeljica i voditelja programa “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno plus”

Organizator: “Rastimo zajedno” – Centar za podršku roditeljstvu

4. Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

Projekti: 

  1. Pravila ponašanja u vrtiću, Dv Pile
  2. Zaboravljene igre, Dv Trsteno
  3. Djeca Škatulice za Olivera, Sv Škatulica
  4. Štednja, Dv Pčelica 1 Stara Mokošica
  5. Budimo suradnici, Dv Palčica
  6. Zdravim navikama do zdravog života, Dv Škatulica
  7. Čuvari prirode, Dv Palčica
  8. Eko dvori, Dv Dvori Lapad
  9. Odgovorno ponašanje u prometu, Dv Palčica

5. Tema: Stručno usavršavanje – Marte Meo za praktičare Dubrovnik

Voditeljica: Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo licencni supervizor

6. Edukacija: Razvijanje profesionalnih kompetencija odgojitelja u suvremenom dječjem vrtiću – Identifikacija i rad s darovitom djecom u dječjem vrtiću

Voditeljice: Mirjana Bakotić, prof., Jelena Birsa, prof. psihologije, Helena Mirić, prof.pedagogije Ranka Mustić i Nives Urlić, odgojiteljice

7. Radionica: Pokret i glazba u jaslicama

Voditeljice: odgojiteljice jasličnih skupina Dječjeg vrtića Ciciban

8. Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

Voditeljica: Tanja Rončević

TRAVANJ

1. 23. dani Ramira i Zorana Bujasa

Organizatori: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo

Radionica: Aktivno slušanje

Voditeljica: Nikolina Agatić, odgojiteljica

3. Predavanje povodom svjetskog dana svjesnosti o autizmu

Organizator: Baseline, kabinet za razvojnu procjenu i podršku

Voditeljica: Maja Bonačić, psihologinja

4. Državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova – Zadar

Tema: Načini rukovođenja ravnatelja i izbori u predškolskoj ustanovi

5. Tema: Stručno usavršavanje – Marte Meo za praktičare Dubrovnik

Voditeljica: Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo licencni supervizor

6. Tema:  Kako uče djeca rane dobi- razvojno primjerene aktivnosti u jaslicama

Voditeljica: Evgenija Matović, odgojitelica- mentor

7. Tema: NTC- sustav učenja u ranoj dječjoj dobi

Voditeljica: Evgenija Matović, odgojiteljica- mentor

8. Tema: Tematski roditeljski sastanak

Voditeljice: Vedrana Ledinić i Katarina Bošković, odgojiteljice

 

SVIBANJ

1. Tema: Stručno usavršavanje – Marte Meo za praktičare Dubrovnik

Voditeljica: Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo licencni supervizor

2. Tema:  Suradnja/ partnerstvo s roditeljima

Voditeljice: Nada Potrebica, Jelena Bokarica, Ivona Lasić, Sanja Šutalo, Nikoleta Rikalo, Marina Rudinović- odgojiteljice

3. Tema: Dani otvorenih vrata 8. – 13.5.

Organizator: Baseline, kabinet za razvojnu procjenu i podršku

Tema: Komunikacija, jezik, govor – u čemu je razlika?

Voditeljice: Andrea Džakula i Maja Topalović, logopedinje

Tema: Situacijsko učenje

Voditeljice:  Ivana Jakić i Ana Radišić, edukacijske rehabilitatorice

Tema: Senzorna integracija u svakodnevnom životu

Voditeljica: Barbara Gjurović, SI pedagog

Tema: Terapeutska moć igre

Voditeljica: Ivana Klarić Ivančić, socijalni pedagog

Tema: Kada se dijete baci na pod ili što znači samoregulacija?

Voditeljica: Tena Erceg, psihologinja

4. IV. Regionalna smotra projekata iz područja katoličkog vjerskog odgoja Dubrovačke biskupije

Projekti:

1. Sveti Vlaho – dubrovački parac    – Dv Pčelica

2. Sveti Petilovrijenci   – Dv Pos i Dv Lapadski dvori

3. Sveti Leopold Bogdan Mandić    – Dv Škatulica

4. Sveti Franjo Asiški i ekologija    – Dv Osojnik i Dv Pčelica

5. Marija od propetog Isusa Petković   – Dv Radost

5. Državna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava

i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske

6. Tema:  Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita u dječjem vrtić

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

 

 

LIPANJ

 

               1. Tema: Razvijanje profesionalnih kompetencija odgojitelja u suvremenom dječjem vrtiću – Identifikacija i rad s darovitom djecom u dječjem vrtiću

Voditeljice: Mirjana Bakotić, prof., Jelena Birsa, prof. psihologije, Helena Mirić, prof.pedagogije, Ranka Mustić i Nives Urlić, odgojiteljice

2. Tema:  Učinkovito rješavanje problemnih situacija s djecom i odraslima- Kako komunicirati u problemnim situacijama?

Voditeljica: Nevenka Modrić, dr.sc.

3. Radionica: Dijete i kreativnost

Voditeljice: odgojiteljice Dječjeg vrtića Kono; Sofija Marčinko, mentorica, Ela Nadramija, Anamarija Sentić, Ana Vuličević

4. Predstavljanje projekata u Dječjem vrtiću Pčelica – Nova Mokošica

More i morske životinje

Voditeljice: Aida Rešetar i Sandra Marković, odgojiteljice Dv Pčelica

Voda

Voditeljice: Marina Papac i Nada Kristić, odgojiteljice Dv Pčelica

Naranča

Voditeljice: Sandra Marković i Dijana Batinović, odgojiteljice Dv Pčelica

Moja lutka pričalica

Voditeljice: Maja Cigić i Ivana Kolak, odgojiteljice Dv Pčelica 3 – Stara Mokošica

Zubi

Voditeljice: Dijana Dobroslavić i Ana Radić, odgojiteljice Dv Pčelica 2 – Stara Mokošica

5. Radionica: Godine nisu važne

Voditeljice: Vesna Ribič i Dijana Tot, odgojiteljice mentori Dv Radost