Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA –ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtići Dubrovnik ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.