Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA –ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Na temelju poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.:  120/16.) Dječji vrtići Dubrovnik, kao javni naručitelj, ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju s gospodarskim subjektima:

  • Brilliant Events d.o.o., za organiziranje kulturno-umjetničkih događanja, promociju, marketing, turizam i usluge, putnička agencija, Cavtatska 11, 20000 Dubrovnik, OIB: 82318510543.