Tangram – igra na sto načina

Riječ tangram označava zamršenost ili zanimljivost. Tangram se lako izrađuje od papira.

Sastoji se od sedam dijelova ravnih ivica i pruža veliki broj mogućnosti slaganja. Dijelovi koji čine tangram su :

  • dva mala trokuta;
  • jedan trokut srednje veličine;
  • jedan romb;
  • jedan kvadrat.

 Pravila igre Tangram:

  • sklopljeni lik mora sadržavati svih sedam dijelova;
  • dijelovi se ne bi trebali preklapati jedan s drugim;
  • dijelovi moraju biti jedan uz drugoga.

Svi ovi dijelovi se mogu izrezati iz jednog kvadrata .

U radu s djecom predškolskog uzrasta prednosti upotrebe tangrama su:

  • kombiniranje geometrijskih oblika poticajno djeluje na dječju maštu i stvaralaštvo;
  • lako se uklapa u obradu određenihtematskih cjelina poput domaće i divlje životinje;
  • praktičan je za realizaciju sadržaja iz početnih matematičkih pojmova.

Igra za djecu tangram može biti u nekoliko razina težine. Bolje je započeti s najjednostavnijom stvari – rasporediti lik prema modelu.

 

 

Donje tablice, zadaci s odgovorima mogu se ispisati na pisaču i koristiti u igri. 

 

 

 

Pripremile: 

Katarina Bošković, Miroslava Pavić i Marija Violić, odgojiteljice

 

Izvori:

http://www.printplay.ru/tangram-igra-golovolomka-dlya-detej/

http://www.inteltoys.ru/articles/cat7/article446.html

http://www.babylessons.ru/igra-golovolomka-tangram/