Vrtić Gromača

Dječji vrtić Gromača nalazi  se u prostorima bivše škole. Cjelodnevni boravak uveden je 2018. godine. Sastoji se od jedne skupine koja broji 23 djece u dobi od 1,5 – 6 god. Pedagoško osmišljavanje i fleksibilno struktuiran prostor omogućava zadovoljavanje različitih potreba djece u sigurnom okruženju,a to su: sigurnost, mobilnost, bogatstvo poticaja za igru i kretanje te korištenje raspoloživih resursa – dvorana, dvorište i park.

adresa: Gromača
tel: 099 2679 583